!!!!Error!!!!

آرزوهای او اندازه  طعم شيرين يک آب نبات چوبی پرتقالی!

آرزوهای من اما به اندازه يک جعبه شکلات تلخ سويسی!

آرزوهای او توی جيب جا میشوند! توی هر مغازه ای يافت می شوند. هر جيبی استطاعت آن را دارد..

آرزوهای من اما! جعبه خاص می خواهند و مغازه فلان و بهمان آن سر  شهر و جيبی که شبيه بيشتر جيب های شهر نيست!

 او اگر نه هر روز !‌يک روز در ميان برای خودش يکی از آرزوهای آبنبات پرتقالی اش را فراهم می کند و مست می شود از بوی پرتقال و طعم شيرين و بعد هم دور تا دور دهان آرزوهايش را يک ليس محکم می زند!‌ و يک لبخند گوش تا گوش روی صورتش پهن می شود و ‌تا فردا و آرزوی آب نباتی ديگر  همچنان برای خودش بشکن می زند و  شش و هشت می خواند!

من اما هر روز به جعبه شکلات تلخ فکر می کنم و تصورش می کنم و توی چيزی از جنس خيال و توهم!‌ می بويمش و دسته آخر هم آب  دهان تلخم را قورت می دهم !‌ گاه و بی گاه هم اگر  جيبم گشاد بشود بسته ای کوچک از ان رويای بزرگ را بخرم و روزی يک حب بالا بيندازم و دق مرگ کنم خودم را برای روزی که دور نيست و  قرار است ته بسته بالا بيايد!!

من فکر می کنم او نمی داند آرزوی شکلاتی يعنی چه!‌ اما اوهر روز با چوب ته آبنبات پرتقاليش روی در و ديوار می نويسد که من هرگز لذت آرزوی آبنباتی را نخواهم فهميد!‌

 

/ 19 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساروی کيجا

تکليفت که با آی‌آر معلوم شد . باز چه مرگته ؟

خانومی

کجايی شما من خيلی وقته که وبتو ميخونم از اون اول تا حالا چرا آپ نميکنی؟

شمسی خانوم

مادر جون برات ايميل فرستادم. يه وقت ننويسيا! زشته! برات حرف در ميارن!

واسه همين اخلاقاته که پسرمو مجبور کردم بياد شوورت بشه! يادته چقدر اومديم و رفتيم و چقدر ما رو از در خونه انداختين بيرون؟

شمسی خانوم

جيغ جيغوووووووووووووو! آخه تو خوبی؟ من نگرانتم ننه! مثلن من مادرشوورتم! ياد اون قديما به خير که تا ننه شوورا می گفتن ف ... عروسا تا فرحزادو آب و جارو می کردن! هی روزگار! حالا ما هر چی خودمونو جر می ديم که جيغ جيغو جون خودتو بزن به اون راه و زندگی رو بگیر به دمپایی توی دستشوییت (تنها امکاناتی که خدا به ما زنا داد!) مگه به خرجت می ره مادر؟الاهی من فدای اون قد و بالا بشم... بیا یه چیزی بنویس دیگه عروس گلم...

گيلانه

چقدر بياييم و برويم و خبري از متن جديد نباشد؟! يه كم از شادي بنويس عزيزم.

ساروی‌کيجا

عزيزم ! می‌شه خبر بدی اگه نمرده‌ای من بيام تو رو بکشم ؟؟؟؟‌ می‌شه ؟؟؟

شمسی خانوم

ساروی‌کيجا

الهی من قربون اون صدات برم که توی انسرينگمون چه‌چه می‌زده و من نبودم گوشی رو بردارم ... می‌شه شماره‌ی خونه‌ی خودت رو برام ای‌ميل کنی يا کامنت بگذاری ؟ تو رو خدا .. جون من ..